Yad Vashem

YadVashem meaning a “memorial and a name” from Isaiah 56:5 …

Isaiah 56:5 (NKJV)

“Even to them I will give in My house

And within My walls a place and a name

Better than that of sons and daughters;

I will give them an everlasting name

That shall not be cut off.”

YadVashem is an archive, research institute, museum and above all a monument to perpetuate the memory of the more than six million who died in the Nazi Holocaust.

YadVashem beteken “’n nagedagtenis en ‘n naam” uit Jesaja 55:5…

Jesaja 55:5 (NLV)

“Vir hulle sal Ek in my tempel en aan sy mure ‘n gedenkteken oprig, en ‘n erenaam gee wat beter is as die’ van seuns en dogters.  Ek sal aan hulle ‘n blywende naam gee, wat nooit uitgewis sal word nie.”

YadVashem is ‘n argief, navorsings instituut, museum en boonop ‘n monument om nagedagtenis van meer as ses miljoen wie in die Nazi slagting gesterf het