The Dead Sea / Dooie See

The Dead Sea is known as the Salt Sea in the Bible, and it is also called the Valley of Siddim (Genesis 14:3).

It was the border of the Promised Land (Numbers 34:12), and in the future in the Millennial Kingdom will be purified (Ezekiel 47:8-12). There is also reference to the Dead Sea in Joshua 3:16 and Joel 2:20.

Situated approximately 400m below sea level, the Dead Sea is the lowest point on earth.

It is approximately 76km long and at its widest 15.7km.   The water is very rich in minerals and nothing lives in the sea, yet the minerals are used for personal, industrial and building enterprises.   Thus, the Dead Sea still supports life!

The Jordan River, which flows out of the Sea of Galilee is the main feeder of the sea.   There is no exit for the water.

Die Dooie See is ook in die Bybel bekend as die Sout See en word ook die Siddimvlakte genoem (Genesis 14:3).

Dit was die grens van die Beloofdeland (Numeri 34:12) en in die toekomstige Millenium Koninkryk sal die water weer vars gemaak word (Esegiël 47:8-12).  Daar is ook verwysing na die Dooie See in Josua 3:16 en Joël 2:20.

Die Dooie See wat ongeveer 400m onder seevlak geleë is, word as die laagste punt op aarde beskou