QAM RUN

Qumran is situated approximately 1km from the Dead Sea and is 60m above sea level.   This ancient settlement is not mentioned in the Bible.  The Essenes, a Jewish religious sect, lived here in the times of our Lord Jesus (from approximately 200BC to 100 AD.)

The most important discovery of the 20th century took place here.   In 1947, a shepherd boy, in search of his sheep, threw stones into a cave between the rocky ridges.   He heard that the stones hit against something hard, it was the clay pots that the Dead Sea Scrolls had been stored in.   The Essenes hid them there when they fled from the Roman soldiers in 70 AD.

This discovery once again brought the authenticity and unchanging message of the Bible to the fore, as well as raising a lot of questions.

The oldest known and preserved scrolls, namely the Dead Sea Scrolls were discovered here.    In this collection of scrolls copies of all the Old Testament Books, except Esther were found.   In addition, there were several valuable scripts, documents and letters found which give a lot of insight into the Bible.

Today, sections of the scrolls and articles can be viewed at the Shrine of the Book Museum in Jerusalem.

Qumran is ongeveer 1km vanaf die Dooie See geleë en is 60m bokant seevlak.  Hierdie outydse nedersetting is nie in die Bybel genoem nie.  Die Essenes, ‘n Joodse godsdienstige sekte het hier gewoon in die tyd van Jesus (vanaf ongeveer 200 v.C. tot 100 n.C.).

Die belangrikste ontdekking van die 20ste eeu het hier plaasgevind.  In 1947 het ‘n herders seun terwyl hy vir sy skape gesoek het, klippe in ‘n grot gegooi in die heuwelagtige gebied.  Hy het toe gehoor hoe die klippe teen iets hard slaan – dit was klei potte waarin die Dooie See Rolle gestoor was.  Die Essenes het hulle daar weggesteek toe hulle van die Romeinse soldate gevlug het in 70 n.C.

Hierdie ontdekking het weer die egtheid en onveranderlike boodskap van die Bybel na vore gebring.  Terselfde tyd is heelwat vrae ook geopper.

Die oudste bewaarde rolle waarvan ons weet, naamlik die “Dooie See Rolle” is hier ontdek.  In hierdie versameling van rolle is afskrifte van al die Ou Testament Boeke gevind, behalwe Ester.  Daar is ook verskeie waardevolle manuskripte, dokumente en briewe gevind wat baie insig tot die Bybel gegee het.

Vandag kan gedeeltes van die rolle en artikels by die Shrine of the Book Museum in Jerusalem besigtig word.