Pools of Siloam

Siloam by interpretation means “sent”.  We read in John 9 of the account where Jesus saw a man who had been blind from birth.  Jesus spat on the ground and made spittle and anointed the eyes of the blind man with the clay.  Jesus commanded the man to go wash in the Pool of Siloam.  The man went his way, washed and came seeing.

Siloam beteken “gestuurde”. Ons lees in Johannes 9 die verhaal waar Jesus ‘n man gesond maak wat van geboorte af blind was. Jesus het op die grond gespoeg en van die klei wat Hy daarmee gemaak het, het Hy op die man se oë geplak en hom beveel om homself in die bad van Siloam te gaan was. Die man het dit gaan doen en op pad terug kon hy sien.