JERUSALEM SCALE MODEL

Today Jerusalem is “many cities in one”.   The “heart” of the city is the Old City where the Temple Mount and the Western or Wailing Wall is situated.  Outside the Old City, to the west, south and north are the areas mostly inhabited by Jews and these make up the modern part of the city.  The eastern side is inhabited by the Arabs.  Approximately 800 000 people live in Jerusalem and it has been the capital of Israel since 1948.

Vandag is Jerusalem “baie stede in een”.  Die “hart” van die stad is die Ou Stad waar die Tempelterrein en Westerse of Klaagmuur gevind word.  Buite die Ou Stad, aan die wes, suid en noorde is gebiede wat meestal deur Joode bewoon word en maak hierdie gebied die moderne gedeelte van die stad uit.  Die ooste word deur Arabiere bewoon.  Ongeveer 800 000 mense bewoon Jerusalem en sedert 1948 is dit die hoofstad van Israel.