DOMINUS FLEVIT CHURCH

It is reputed that The Lord Jesus Christ wept over Jerusalem at this spot (Luke 19:41-44).  A beautiful church with a roof that is in the shape of a teardrop was built here by Antonio Barluzzi in 1953.

Volgens oorlewing het Jesus hier oor Jerusalem geween (Lukas 19:41-44).  ‘n Pragtige kerk met die dak in die vorm van ‘n traandruppel is hier deur Antonio Barluzzi in 1953 gebou.