CAIAPHA’S HOUSE

St. Peter in Gallicantu

A church has been built over the place where the High Priest Caiaphas had his house.    Jesus was kept here the night before He was crucified.   It is also the place where Peter denied the Lord Jesus. (Matthew 26:57-68; Matthew 26:31-35, 69-75).

‘n Kerk is gebou oor die plek waar die Hoofpriester Caiaphas se huis was.  Jesus is hier aangehou die aand voor hy gekruisig is.  Dit is ook die plek waar Petrus vir Jesus verloën het asook die put waar Jesus in bewaring gehou is voor sy kruisiging. (Mattheus 26:31-35, 69-75).